Giełda wierzytelności

Kolejnym sposobem na szybkie odzyskanie należności jest umieszczenie oferty jej sprzedaży na internetowej giełdzie wierzytelności, co umożliwi Państwu:

  • zbycie wierzytelności
  • upublicznienie informacji o nierzetelnym kontrahencie, co spowoduje, że każdy użytkownik Internetu (w tym kontrahenci, dostawcy, instytucje finansowe oraz klienci) będzie miał dostęp do tych danych. W konsekwencji wiązać się to może z wypowiedzeniem dłużnikowi umów handlowych przez pozostałych partnerów oraz kłopoty z uzyskaniem leasingu lub sprzedaży ratalnej.

W ramach tej usługi Fortis Capital pisemnie zawiadamia dłużnika o wpłynięciu oferty sprzedaży wierzytelności oraz informuje o konsekwencjach upublicznienia informacji o niespłaconej należności, upublicznia ofertę sprzedaży oraz aktywnie poszukuje potencjalnych nabywców, a także uczestniczy w negocjacjach dotyczących warunków sprzedaży.

W przypadku zlecenia sprawy do windykacji umieszczenie oferty sprzedaży wierzytelności na giełdzie wierzytelności następuje nieodpłatnie.windykacja należności, doradztwo prawne iława, ściaganie długów Fortis Capital

windykacja należności, doradztwo prawne iława, ściaganie długów Fortis Capital