Monitoring zależności

Celem monitoringu płatności jest zapewnienie płynności finansowej naszym Klientom poprzez zapobieganie powstawaniu opóźnień w spłacie zobowiązań. Usługa ta pozwala na wczesną weryfikację poprawności wystawionych faktur oraz wyjaśnienie ewentualnych niezgodności aktualnego salda. Monitoring płatności znacznie przyspiesza spływ należności, co wiąże się z obniżeniem kosztów sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty.

Na monitoring płatności składają się następujące czynności:

 • kontakt przed upływem terminu płatności - przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności – weryfikacja poprawności wystawionej faktury
 • 5 dni po upływie terminu płatności – kontakt telefoniczny/monit – wyjaśnienie przyczyn braku zapłaty
 • 12 dni po upływie terminu płatności – kontakt telefoniczny/wezwanie do zapłaty przypomnienie o konieczności dokonania zapłaty
 • 20 dni po terminie płatności wezwanie do zapłaty wraz z ostrzeżeniem o przekazaniu sprawy do windykacji, kontakt telefoniczny
 • przekazanie sprawy do windykacji

Korzyści wynikające z monitoringu płatności:

 • ograniczenie przeterminowanych należności, tym samym poprawa płynności finansowej firmy
 • eliminacja zatorów płatniczych
 • szybkie wykrycie nierzetelnych klientów oraz ukształtowanie grona solidnych kontrahentów
 • zminimalizowanie poniesionych strat w związku z nieuregulowanymi płatnościami
 • ograniczenie oraz podniesienie skuteczności przyszłych działań windykacyjnych
 • redukcja kosztów związanych z kontrolą finansową
 • interwencja zewnętrznego podmiotu prowadzi do zwiększenia dyscypliny płatniczej kontrahentów oraz do zachowania pozytywnych relacji z odbiorcami
windykacja należności, doradztwo prawne iława, ściaganie długów Fortis Capital

windykacja należności, doradztwo prawne iława, ściaganie długów Fortis Capital