Pieczęć prewencyjna

Kolejną formą dyscyplinującą kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań jest pieczęć prewencyjna. Pieczęć, umieszczana na Państwa dokumentach firmowych, takich jak faktury, rachunki czy wezwania do zapłaty, służy uświadomieniu odbiorcom konsekwencji wynikających z nieterminowego regulowania należności. Ostrzeżenie o możliwości podjęcia natychmiastowych działań windykacyjnych jest często wystarczającym środkiem zapobiegawczym. Posiadacz sam decyduje w stosunku do kogo zastosować tę formę zabezpieczeń.

W przypadku stałej współpracy pieczęć prewencyjna przekazywana jest nieodpłatnie.Korzyści wynikające z pieczęci prewencyjnej:

  • wzrost dyscypliny płatniczej kontrahentów
  • prestiż związany ze współpracy z Fortis Capital – uatrakcyjnienie wizerunku Państwa Firmy
  • poprawa płynności finansowej
  • jeden z najtańszych sposobów zabezpieczenia terminowości wpłat
  • pieczęcie prewencyjne dostępne w kilku językach
  • w formie tradycyjnej oraz elektronicznej
  • atrakcyjna oferta windykacji wierzytelności
windykacja należności, doradztwo prawne iława, ściaganie długów Fortis Capital

windykacja należności, doradztwo prawne iława, ściaganie długów Fortis Capital