Postępowanie sądowe

W przypadku bezskutecznego wyczerpania wszelkich środków nakłaniających dłużnika do dobrowolnej spłaty swoich zobowiązań koniecznym staje się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Na tym etapie Fortis Capital wykonuje niezbędne czynności zmierzające do szybkiego uzyskania tytułu wykonawczego oraz wszczęcia egzekucji komorniczej.

Korzyści płynące ze współpracy z Fortis Capital:

  • brak opłat wstępnych
  • obciążenie dłużnika kosztami zastępstwa procesowego
  • brak dodatkowych opłat za stawiennictwo na rozprawach
  • kompleksowa i profesjonalna obsługa
  • oszczędność czasu – wszelkie czynności formalnoprawne wykonywane są bez angażowania Klienta
  • szybkie uzyskanie tytułu wykonawczego

Informacje dodatkowe:

  • koszty zasądzonego przez sąd zastępstwa procesowego w całości obciążają dłużnika i należne są dopiero po ich odzyskaniu. Obciążenie Klienta występuje wyłącznie w przypadku zakończenia postępowania na jego wniosek lub uznania egzekucji za bezskuteczną.

Kolejnym atutem wyróżniającym Fortis Capital spośród firm świadczących usługi w zakresie zarządzania wierzytelnościami jest wysoce skuteczna, kompleksowa obsługa egzekucji komorniczej (zapoznaj się z produktem).

windykacja należności, doradztwo prawne iława, ściaganie długów Fortis Capital

windykacja należności, doradztwo prawne iława, ściaganie długów Fortis Capital