Raporty handlowe

Raporty handlowe oferowane przez Fortis Capital są niezawodnym źródłem informacji o Państwa potencjalnych lub obecnych kontrahentach. Pozwalają na ocenę jego wiarygodności, potencjału, czy kondycji finansowej. Dzięki własnej bazie danych oraz rozbudowanej sieci partnerów handlowych i windykatorów terenowych raporty opracowywane przez Fortis Capital zawierają wiarygodne informacje na temat dyscypliny płatniczej Państwa kontrahenta, ocenę ryzyka związanego z transakcją oraz sugerowany limit kredytu kupieckiego.

Raporty uzupełnione są również o aktualne dane rejestrowe i teleadresowe, informacje na temat powiązań kapitałowych, właścicieli, zatrudnienia, historii przedsiębiorstwa, zdarzeniach prawnych, zaciągniętych pożyczkach oraz o rachunek zysków i strat, jak również mogą zawierać informacje na temat nieruchomości będących w posiadaniu badanej firmy.

W celu szczegółowego zweryfikowania kontrahenta oferujemy uzupełnienie raportu o wizytację osobistą w siedzibie badanego, co pozwoli na dokładne określenie otoczenia, towarów, pojazdów, urządzeń, głównych dostawców, zajmowanej powierzchni, czy też skali prowadzonej działalności.

Dzięki starannie opracowanym raportom umożliwimy Państwu znalezienie wiarygodnych kontrahentów oraz pozwalamy uniknąć podjęcia współpracy z niewypłacalnymi odbiorcami.

Fortis Capital dostarcza raporty handlowe na temat tysięcy firm prowadzących działalność w Polsce i na świecie.

Oparta na szczegółowych informacjach, czytelnie przedstawiona analiza sytuacji finansowej weryfikowanego kontrahenta z pewnością ułatwi podjęcie istotnych decyzji biznesowo-handlowych.

windykacja należności, doradztwo prawne iława, ściaganie długów Fortis Capital

windykacja należności, doradztwo prawne iława, ściaganie długów Fortis Capital