Zakup wierzytelności

Kolejnym, najdogodniejszym sposobem na rozwiązanie problemu nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów jest sprzedaż wierzytelności. Na mocy umowy cesji właścicielem wierzytelności zostaje Fortis Capital, natomiast Sprzedający bezzwłocznie otrzymuje zapłatę zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami. Zainteresowani jesteśmy zakupem wierzytelności zarówno tych, które nie były przedmiotem windykacji, jak i tych, które poddane były procesowi windykacji lub egzekucji komorniczej.

Fortis Capital oferuje zakup:

  • pojedynczych wierzytelności
  • "portfeli wierzytelności"", na które składa się określona ilość zobowiązań o dowolnej wartości. Wartość portfeli wierzytelności wynosić może od kilkunastu tysięcy, do kilku milionów złotych.

Zalety sprzedaży wierzytelności:

  • natychmiastowa zapłata za wierzytelność, bez konieczności angażowania się w postępowanie windykacyjne, sądowe czy egzekucyjne
  • całkowite przeniesienie ryzyka wypłacalności dłużnika na Fortis Capital
  • poprawa płynności finansowej
  • oszczędności podatkowe
  • umożliwienie wyksięgowania należności, zamknięcia kont analitycznych, likwidacji rezerw finansowych
  • możliwość zaliczenia należności w koszty uzyskania przychodu
  • zachowanie pozytywnych relacji z kontrahentami
windykacja należności, doradztwo prawne iława, ściaganie długów Fortis Capital

windykacja należności, doradztwo prawne iława, ściaganie długów Fortis Capital