Proces windykacji polubownej jest bardzo rozbudowany oraz indywidualnie dostosowany do specyfiki Klienta. Wieloletnie doświadczenie w branży, wyspecjalizowany zespół pracowników oraz prestiż Fortis Capital pozwala na szybkie odzyskanie należności.

Działania podejmowane przez Fortis Capital:

 • ustalenie aktualnego miejsca pobytu lub siedziby dłużnika, jego zdolności płatniczych oraz wstępna analiza sytuacji majątkowej
 • pisemne wezwania do zapłaty
 • stały kontakt telefoniczny
 • osobiste spotkania z dłużnikiem
 • nadzorowanie ustalonych harmonogramów spłat
 • upublicznienie długu w prasie, rejestrach dłużników oraz Internecie
 • poszukiwanie innych sposobów rozliczenia należności
 • dopełnienie formalności związanych z przeniesieniem prawa własności przejętego majątku
 • pozyskiwanie dokumentów w celu uzyskania nakazu zapłaty

Zalety Fortis Capital:

 • brak opłat wstępnych
 • brak opłat stałych
 • wynagrodzenie obliczane na zasadzie prowizji od sukcesu
 • indywidualne podejście do każdej z przekazanych spraw
 • podgląd on-line w prowadzoną sprawę oraz ustne raporty osobistego doradcy
 • wyspecjalizowany zespół pracowników oraz partnerów handlowych z licencją detektywistyczną
 • działania nadzorowane przez doświadczonych prawników
 • międzynarodowa sieć partnerów handlowych
 • prestiż Fortis Capital
 • jedna umowa na cały okres współpracy niezależnie od ilości przekazanych spraw

Przy długotrwałej współpracy pieczęć prewencyjna przekazywana jest nieodpłatnie

Windykacja należności za granicą:
Fortis Capital dzięki sieci swoich partnerów obsługuje wierzytelności na całym świecie. W celu skutecznej i szybkiej windykacji współpracujemy z ekspertami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa obowiązującego w danym kraju.

W przypadku bezskutecznego wyczerpania wszelkich środków nakłaniających dłużnika do dobrowolnej spłaty swoich zobowiązań koniecznym staje się skierowanie sprawy do sądu. Fortis Capital oferuje profesjonalną obsługę postępowania sądowego (zapoznaj się z produktem).

Kolejnym atutem wyróżniającym Fortis Capital spośród firm świadczących usługi w zakresie zarządzania wierzytelnościami jest wysoce skuteczna, kompleksowa obsługa egzekucji komorniczej (zapoznaj się z produktem).wyznaczamy standardy

windykacja należności, doradztwo prawne iława, ściaganie długów Fortis Capital

windykacja należności, doradztwo prawne iława, ściaganie długów Fortis Capital